Huisreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BKY Soccer Academy

BKY Soccer Academy is opgericht in 2022.

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving voor deelname aan een aanbod van BKY Soccer Academy kan alleen

gebeuren door het inschrijvingsformulier van onze website of onze mail info@bkysocceracademy.be in te vullen en door te sturen.

1.2 Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met dit huisreglement .

1.3 Met de inzending van dit inschrijvingsformulier geeft de afzender daarvan zich op voor

deelname aan het gekozen aanbod en locatie.

1.4 BKY Soccer Academy houdt zich het recht voor om:

- inschrijvingen wel of niet te accepteren zonder hiervoor een reden te moeten

opgeven;

- een aanbod voor een bepaalde doelgroep te annuleren door bv. te weinig

inschrijvingen. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Na de inschrijving ontvangt de deelnemer via mail meer informatie over de

betalingsvoorwaarden en -wijze.

2.2 De betaling van het inschrijvingsgeld moet binnen de 5 werkdagen gebeuren na

ontvangst van de mail met hierin bevestiging en de uitleg over de wijze van betaling. Is een

deelnemer te laat met de betaling, dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst

geschrapt.

2.3 Van zodra BKY Soccer Academy het inschrijvingsgeld heeft ontvangen, krijgt de

deelnemer via mail een bevestiging gestuurd.

2.4 Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan, heeft BKY Soccer Academy steeds het recht

om de inschrijving te annuleren.

3. Annulatie door deelnemer

3.1 Door het inschrijvingsformulier door te sturen en het inschrijvingsgeld te betalen, schrijft

de afzender zich in voor een stage of een sessie technische trainingen en is een volledige

terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.

3.2 Bij annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van een stage of een sessie technische

trainingen rekent BKY Soccer Academy steeds 25 € annulatiekosten aan. Bij een latere

annulatie storten wij niets meer terug.

BKY Soccer Academy

3.3 In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets teruggestort.

3.4 In geval van annulatie van een sessie technische trainingen wegens langdurige ziekte

dient de ingeschreven persoon een geldig doktersattest aan BKY Soccer Academy voor te

leggen en dit vóór de 3de training

3.5 BKY Soccer Academy stort geen geld terug bij afwezigheid van een activiteit.

4. Annulatie door BKY Soccer Academy vzw

4.1 BKY Soccer Academy behoudt het recht om een training af te gelasten wegens

weersomstandigheden en organisatorische redenen. BKY Soccer Academy moet in dit geval

de weggevallen training aanbieden op een ander moment

4.2 Indien BKY Soccer Academy door een geval van overmacht een voetbalkamp niet kan

laten doorgaan, dan krijgen de deelnemers die reeds betaald hebben een tegoed dat tijdens

dat jaar en het jaar nadien gebruikt kan worden voor een ander aanbod van

BKY Soccer Academy. Bij een kamp komt het tegoed overeen met het inschrijvingsgeld van

het voetbalkamp. Indien de voorgestelde alternatieven om het tegoed in te schakelen niet

van toepassing zijn voor de deelnemer, dan kan de deelnemer een terugstorting van het

inschrijvingsgeld aanvragen rekening houdend dat hier dan 25 euro administratieve kosten

van wordt afgehouden door BKY Soccer Academy.

4.3 Indien BKY Soccer Academy door een geval van overmacht de trainingen niet kan laten

doorgaan, dan wordt er in eerste instantie gekeken of de trainingen op een later tijdstip

ingehaald kunnen worden maar dit moet dan wel in de vooraf bepaalde periode zijn. 

Trainingen die niet ingehaald kunnen worden in deze periode

vervallen dus door de overmacht en zorgen ook niet voor het recht op een terugbetaling.

Hetzelfde principe wordt toegepast voor aanbod afterseason en stage.

5. Aansprakelijkheid

5.1 BKY Soccer Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal,

materiële schade en blessures.

6. Gedragscode spelers

6.1 Spelers moeten tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om

dan stipt op het beginuur van de training op het veld te staan.

6.2 Deelnemers van de technische trainingen dienen steeds in aangepaste trainingskledij te

komen trainen.

BKY Soccer Academy

6.3 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij. Zorg er dus voor dat

alle kledingstukken van initialen of naam voorzien zijn.

6.4 Met ijzeren studs mag er niet getraind worden. Indien een speler geen aangepast

schoeisel voor de kunstgrasterreinen bij zich heeft, dan mag hij niet meetrainen.

6.5 Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes,...) van BKY Soccer Academy met

respect en leveren dit op het einde van een training terug in.

6.6 Spelers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden

achtergelaten.

6.7 Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

Pestgedrag en/of racistisch gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van

de trainingsvelden. Hiervoor kan geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

7. Afgelasten trainingen

7.1 BKY Soccer Academy behoudt het recht om een training af te gelasten wegens

weersomstandigheden, organisatorische redenen. BKY Soccer Academy zal in deze situatie

de weggevallen training aanbieden op een ander moment. (zie ook 4.3)

8. Aanwezigheden op de trainingen

8.1 Spelers dienen steeds tijdig te verwittigen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn op de

training. Dit kan via info@bkysocceracademy.be of via volgend telefoonnummer: …………..

8.2 Indien spelers een training missen, kunnen zij de training niet inhalen op een andere

locatie of een ander trainingsmoment.

9. Foto’s en videomateriaal

9.1 BKY Soccer Academy behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen,

voetbalkampen en events te publiceren. Wanneer een speler inschrijft, dan dient het

formulier voor toestemming publicatie foto- en videomateriaal door de ouders van de speler

ingevuld te worden en voor de activiteit aan BKY Soccer Academy bezorgd te worden. Deze

toestemming of weigering wordt in onze databank geregistreerd.

BKY Soccer Academy.